Anne Kristine Bergem om generasjon prestasjon

NO-BRIN-0090-2020.02

Referanser

1 Bakken A. Ungdata 2017. Nasjonale resultater. NOVA Rapport 10/17. (http://www.hioa.no/OmHiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/ NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2017/Ungdata2017).

2 Surén P, Bang-Nes R, Torgersen L et al. Livskvalitet og psykiske lidelser hos barn og unge. FOLKEHELSERAPPORTEN 2018. (https://www.fhi. no/nettpub/hin/grupper/psykisk-helse-hos-barnog-unge/).

3 Eriksen MA, Sletten MA, Bakken A, Von Soest T. Stress og press blant ungdom. Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager. NOVA Rapport 6/17. (http://www.hioa.no/Om-HiOA/ Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/ NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2017/Stress-ogpress-blant-ungdom).

Du forlater Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Informasjonen på dette nettstedet er utelukkende ment for helsepersonell
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country