Juridisk ansvar og personvernerklæring

VI SAMLER INN OG BEHANDLER FØLGENDE TYPER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG VIA NETTSTEDET: VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE FOR FØLGENDE FORMÅL: VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE PÅ FØLGENDE RETTSGRUNNLAG:
Når du registrerer deg for å motta nyhetsbrevet fra Progress in Mind via nettstedet (eller på papir, f.eks. på en kongress) innhenter vi navnet ditt, e-postadresse, yrke, land, postnummer, praksissted. Vi registrerer også informasjon om hvorvidt du samtykker til å motta nyhetsbrev fra Lundbeck.

Vi behandler disse personopplysningene for direkte markedsføring, dvs. sender deg nyhetsbrev via e-post hvis du har samtykket til det.

Vi spør deg om yrket ditt for å sikre at du er en helsearbeider, fordi innholdet i e-postene (som kun inneholder ikke-salgsfremmende materiale) er mest relevant for dette segmentet og fordi lokal lovgivning og bransjeretningslinjer kan kreve at vi gjør dette. 

Det juridiske grunnlaget er samtykket ditt.
Når du bruker nettstedet til Progress in Mind, samler vi inn personlige data via informasjonskapsler, slik som f.eks. nettlesertype, IP-adresse, inkludert nettverksplasseringen din og informasjon om datamaskinen din. Nødvendige informasjonskapsler: Nødvendige informasjonskapsler bidrar til å gjøre et nettsted brukervennlig ved å aktivere grunnleggende funksjoner som sidenavigering og tilgang til sikre områder på nettstedet. Nettstedet kan ikke fungere riktig uten disse informasjonskapslene.
Funksjonelle informasjonskapsler: Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig for et nettsted å huske informasjon som endrer måten nettstedet oppfører seg på eller ser ut, som det foretrukne språket ditt eller regionen du er i.
Statistiske informasjonskapsler: Statistiske informasjonskapsler hjelper eiere av nettsteder med å forstå hvordan besøkende samhandler med nettsteder ved å innhente og rapportere informasjon.
Markedsføringsinformasjonskapsler: Markedsføringsinformasjonskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og som dermed også er mer verdifull for utgivere og tredjepartsannonsører.
 
Det juridiske grunnlaget er samtykke.
Det juridiske grunnlaget for nødvendige informasjonskapsler er Lundbecks legitime interesse i å tilby nettstedet og funksjonalitetene til brukere.
 

Når vi samler inn personopplysninger direkte fra deg når du registrerer deg for å motta «Progress in Mind»-nyhetsbrevet, oppgir du personopplysningene frivillig. Du er ikke forpliktet til å oppgi informasjonen til oss. Konsekvensene ved å ikke oppgi personopplysninger er at vi ikke kan sende deg nyhetsbrevet vårt.

Når vi samler inn personopplysninger via informasjonskapsler er kilden enheten din.

Mottakere av personopplysninger

Lundbeck bruker databehandlere (IT-tjenesteleverandører og vertstjenester) i forbindelse med nettstedet. Disse tredjepartsleverandørene vil være forpliktet til å sikre konfidensialiteten til dataene dine og ta tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap eller endring, uautorisert avsløring eller misbruk, eller annen ulovlig behandling.

For mer informasjon om informasjonskapsler, se retningslinjene våre for informasjonskapsler

Lagring av data (dataoppbevaring)

Lundbeck vil kun oppbevare personopplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for formålene de ble innhentet eller mottatt for, eller for å overholde gjeldende juridiske eller etiske krav for rapportering eller dokumentoppbevaring.

Rettighetene dine som et datasubjekt

Lundbeck har tatt alle nødvendige og tilstrekkelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine og for å sikre rettighetene dine som en registrert.
Du har visse rettigheter som er beskrevet nedenfor. Vær oppmerksom på at begrensninger kan gjelde for muligheten til å utøve disse rettighetene, for eksempel når retten din til å innhente informasjonen blir overgått av viktige hensyn til private interesser.

Rett til tilgang
Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene Lundbeck har om deg.
Lundbeck må tilveiebringe en gratis kopi av personopplysningene som behandles som et utgangspunkt eller ved hjelp elektroniske midler, hvis forespørselen er sendt inn i et vanlig elektronisk skjema.

Rett til korrigering
Du har rett til å korrigere unøyaktige personopplysninger om deg, inkludert utfylling av ufullstendige personopplysninger.

 

Rett til sletting (rett til å bli glemt)
Du har rett til slette personopplysningene som gjelder deg.

Rett til begrensning
Du har rett til å begrense Lundbecks behandling av personopplysninger som gjelder deg.

Rett til dataflyttbarhet
Der behandlingen er basert på et samtykke eller en kontrakt og behandlingen utføres med automatiserte metoder, har du rett til å motta personopplysninger om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du har rett til å overføre disse personopplysningene til en tredjepart uten hindring fra Lundbeck, hvis det er teknisk mulig.

Protestere

Du har rett til å protestere på grunnlag av den spesifikke situasjonen din, når som helst, mot behandling av personopplysninger om deg som er basert på legitime interesser som juridisk grunnlag for behandlingen, inkludert profilering basert på denne bestemmelsen. Der du har utøvd denne retten til å protestere, må Lundbeck ikke lenger behandle personopplysningene med mindre Lundbeck utviser overbevisende legitime grunner for behandlingen, som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav.

Når personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål, har du rett til å protestere når som helst angående behandling av personopplysninger som gjelder deg for slik markedsføring, noe som også inkluderer profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring. Om du protesterer mot behandling for direkte markedsføringsformål, må Lundbeck ikke lenger behandle personopplysningene for slike formål.

 

Hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykket ditt, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Vær oppmerksom på at dette ikke påvirker Lundbecks behandling av personopplysningene før du trekker tilbake samtykket.
Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine som beskrevet ovenfor eller har noen spørsmål, ta kontakt med Lundbeck Data Protection Officer (se kontaktinformasjon nedenfor)

Lundbeck Data Protection Officer

Hvis du har noen spørsmål om Lundbecks behandling av personopplysninger, ta kontakt med Lundbeck Data Protection Officer:

H. Lundbeck A/S
Attn: Data protection officer
Ottiliavej 9
2500 Valby
Denmark

Email address: dataprivacy@lundbeck.com

Hvis du kontakter vår Data Protection Officer, vil H. Lundbeck A/S behandle personopplysningene du gir oss i forespørselen din med formål om å behandle og svare på forespørselen. Les personvernvarselet vårt angående denne behandlingsaktiviteten på Lundbeck.com.

2. Direkte kommunikasjon

Eventuelle spørsmål, kommentarer, forslag osv. som du gjerne videresender eller overfører via nettstedet vil – i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov – bli og forbli eiendom av Lundbeck og bli behandlet som ikke-konfidensiell, ikke-proprietær informasjon som Lundbeck kan bruke etter eget skjønn.

3. Ansvarsfraskrivelse

Lundbeck sikrer at det utøves rimelig forsiktighet for å sikre at innholdet på nettstedet er nøyaktig og oppdatert, men all informasjon gis «som den er» og Lundbeck gir ingen garantier eller fremstillinger av noe slag med hensyn til nøyaktighet, sekvens, tidsriktighet eller fullstendighet av nettstedets innhold, og kan når som helst etter eget skjønn endre eller erstatte informasjonen på nettstedet og slutte å distribuere nettstedet uten forhåndsvarsel. Nettstedet kan inneholde informasjon om sykdommer og behandlinger: Denne informasjonen er kun ment som generell veiledning og må aldri være en erstatning for råd fra en lege eller annet kvalifisert helsepersonell. I den grad det er tillatt ved gjeldende lov, skal Lundbeck ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte, tilfeldige, følgemessige, indirekte eller strafferettslige skader som oppstår som følge av tilgang til eller bruk av innhold på dette nettstedet, inkludert virus, uavhengig av nøyaktigheten eller fullstendigheten av slikt innhold. Hvis du mistenker at du har et helseproblem, anbefaler vi på det sterkeste at du kontakter legen din.

4. Koblinger til andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjepartsnettsteder. Lundbeck fraskriver seg enhver kontroll over, forhold til eller godkjenning av disse nettstedene og skal ikke holdes ansvarlig for skader eller personskader som oppstår å grunn av innholdet på slike nettsteder. Lenker til andre nettsteder gis kun som en ekstra tjeneste, og Lundbeck oppfordrer til at du leser vilkår for bruk og personvernerklæringen til disse tredjepartene.

5. Immaterielle rettigheter

Innholdet på nettstedet er underlagt opphavsrettsvern og andre immaterielle rettigheter. Selskapsnavn, varenavn, logoer og alle produktnavn er varemerker som eies av Lundbeck. Ethvert misbruk av disse varemerkene er uttrykkelig forbudt. Innholdet på nettstedet kan ikke kopieres til annet enn personlig og ikke-kommersiell bruk, der alle varsler om opphavsrett eller andre proprietære varsler beholdes. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt ovenfor, er det ikke tillatt å kopiere, vise, laste ned, endre, reprodusere eller sende ut på nytt, enhver informasjon fra dette nettstedet uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Lundbeck.

6. Barn

Dette nettstedet er ikke ment eller laget for å tiltrekke barn under 18 år. Vi samler ikke bevisst inn personlig identifiserbare opplysninger fra personer vi vet er under 18 år.

7. Gjeldende lov og rettssted

Denne ansvarsfraskrivelsen og innholdet på dette nettstedet skal styres og tolkes av norsk lov uten hensyn til reglene om lovkonflikt. Enhver tvist som oppstår fra eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelsen skal, hvis den ikke kan løses i minnelighet, utelukkende avgjøres av de norske domstolene i Oslo, Norge.

8. Endringer og spørsmål

Eventuelle endringer i dette dokumentet vil bli kommunisert umiddelbart på denne siden. Hvis du har noe flere spørsmål angående dette dokumentet eller nettstedet generelt, ikke nøl med å kontakte oss.

Du forlater Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Informasjonen på dette nettstedet er utelukkende ment for helsepersonell
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country