Depotbehandling tidlig i sykdomsforløpet ved schizofreni

David Taylor setter søkelys på at depotbehandling bør brukes tidlig i sykdomsforløpet ved schizofreni for å sikre at pasienter ikke autoseponerer oral behandling med påfølgende risiko for tilbakefall og dårligere prognose kombinert med lavere sannsynlighet for respons av behandlingen. Dette i stedet for at dagens praksis med at depotbehandling reserveres for pasienter med lang sykdomsvarighet, og som har demonstrert nedsatt compliance ved oral behandling.

Du forlater Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Informasjonen på dette nettstedet er utelukkende ment for helsepersonell
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country