Kommunikasjon med pasienter om sykdommen schizofreni og behandlingsvalg

Jon Johnsen redegjør for hvordan man kan utrede pasientens synspunkter og vurderinger om sin diagnose, hva psykoselidelsen skyldes, hvordan psykoselidelsen kan behandles, og hva som utløser eventuelle tilbakefall og konsekvensene av dette. Dette vil avdekke pasientenes sykdomsinnsikt, og gi et godt grunnlag for dialog om behandlingsstrategi.

Du forlater Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Informasjonen på dette nettstedet er utelukkende ment for helsepersonell
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country