Tidlig intervensjon og vedlikeholdsbehandling ved schizofreni

Professor Christoph Correll forteller om betydningen av tidlig intervensjon og konsekvensene av ubehandlet psykose. Hvert tilbakefall gir dårligere prognose, og færre pasienter får respons av behandling for hvert enkelt tilbakefall.

Du forlater Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Informasjonen på dette nettstedet er utelukkende ment for helsepersonell
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country