Pasienters opplevelse av kognitive problemer i etterkant av en depresjon

Åsa Hammar redegjør for at mange pasienter sliter med nedsatt kognitiv fungering både når de er deprimerte og i etterkant av en depresjon. De rapporterer at de sliter med nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjon og har problemer med å organisere arbeidet og dagliglivet.

Du forlater Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Informasjonen på dette nettstedet er utelukkende ment for helsepersonell
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country