APA rapport 2019

Overlege Jon Johnsen, Blakstad sykehus, deler sine refleksjoner fra APA 2019, deriblant om nye legemidler til behandling av schizofreni, samt andre tema som depresjon og suicid, og etikk for leger ved bruk av internett.

Du forlater Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Informasjonen på dette nettstedet er utelukkende ment for helsepersonell
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country