Lundbecksymposiet 2019 - videostream

Vi har gleden av å ønske deg velkommen til å streame forelesningene fra det tradisjonsrike Lundbecksymposiet 6. november fra Grand Hotel, Oslo

Sammen med spesialister innenfor respektive fagområder har vi satt sammen et interessant og variert program med både klinisk nytte og nyheter fra forskningsmiljø.

 

Kan psykisk sykdom behandles med immunmodulerende behandling?
Solveig Klæbo Reitan, dr. med, spesialist i psykiatri, førsteamanuensis, NINU

Må pasienter med psykisk sykdom ha redusert somatisk helse?
Petter Andreas Ringen, PhD, spesialist i psykiatri, avdelingsleder OUS, professor, UiO

Behandling med partielle dopaminagonister — introduksjon av RXULTI® (brekspiprazol)
Jon Johnsen, dr.med, spesialist i psykiatri, overlege Vestre Viken, avd. Blakstad

Erfaring med en ny partiell dopaminagonist
Jon Johnsen/Ole Kristian Kleivenes, spesialist i psykiatri, overlege/Flena Soroka, spesialist i psykiatri, Ahus

Advances in treatment of depression
Andrea Fagiolini, Department of Molecular Medicine, University of Siena

Hvordan behandler vi depresjoner i 2019?
Anders Lund, dr. med, spesialist i psykiatri, overlege Sandviken, professor UiB

Oppsummering
Jon Johnsen

Sammen med spesialister innenfor respektive fagområder har vi satt sammen et interessant og variert program med både klinisk nytte og nyheter fra forskningsmiljø.

Program

14.00 — 16.00 Generell del

14.00 — 14.10
Velkommen: Møteleder, Jon Johnsen

14.10 — 15.00
Kan psykisk sykdom behandles med immunmodulerende behandling?
Solveig Klæbo Reitan, dr. med, spesialist i psykiatri, førsteamanuensis, NINU

15.00 —15.45
Må pasienter med psykisk sykdom ha redusert somatisk helse?
Petter Andreas Ringen, PhD, spesialist i psykiatri, avdelingsleder OUS, professor, UiO

16.00 — 18.00 Behandling av schizofreni med partielle dopaminagonister
16.00 — 16.45
Behandling med partielle dopaminagonister — introduksjon av RXULTI® (brekspiprazol)
Jon Johnsen, dr.med, spesialist i psykiatri, overlege Vestre Viken, avd. Blakstad

16.45 — 17.30
Erfaring med en ny partiell dopaminagonist
Jon Johnsen/Ole Kristian Kleivenes, spesialist i psykiatri, overlege/Flena Soroka, spesialist i psykiatri, Ahus

18.00 — 20.00 Depresjon
18.00 — 18.45
Advances in treatment of depression Andrea Fagiolini, Department of Molecular Medicine, University of Siena

18.45 — 19.30
Hvordan behandler vi depresjoner i 2019?
Anders Lund, dr. med, spesialist i psykiatri, overlege Sandviken, professor UiB

19.30 — 20.00
Oppsummering Jon Johnsen

Du forlater Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Informasjonen på dette nettstedet er utelukkende ment for helsepersonell
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country