Velkommen til Progress in Mind - et ressurssenter for hjernehelse med fokus på psykiatri og nevrologi

Denne nettsiden er et resultat av arbeidet til et dedikert team av skribenter med ekspertise innen helsevesen og medisin. Målet er å levere nyheter, synspunkter og innsikt innenfor fagfeltene psykiatri og nevrologi. Innholdet vil være en blanding av intervjuer, sammendrag, videoer, webinar, innsikt fra globale og lokale opinionsledere, samt rapporter i etterkant av internasjonale og nasjonale kongresser. Alt dette er samlet på en plattform og vil bidra til at du kan holde deg faglig oppdatert på ny informasjon og aktuelle temaer.

Hvorfor Progress in Mind?

Mer enn 700 millioner mennesker verden over er berørt av psykiske og nevrologiske lidelser. Dette representerer mer enn 13% av global sykdomsbelastning. Progress in Mind er basert på Lundbeck`s dedikasjon om å adressere denne globale byrden. Lundbeck har forpliktet seg til å forske for å utvikle bedre medisinsk behandling, og Lundbeck håper at arbeidet med Progress in Mind vil støtte opp under og bedre kommunikasjon knyttet til psykiske og nevrologiske lidelser. 

Grunnlaget for progresjon

Psykiske og nevrologiske lidelser er et globalt helseproblem. Ved å støtte Progress in Mind håper vi å sette søkelys på pasienters udekkede behov. Vi ønsker å øke oppmerksomheten på den store økonomiske og sosiale byrden som psykiske og nevrologiske lidelser representerer.

Lundbeck har en unik posisjon som et legemiddelfima spesialisert i psykiatri og nevrologi, og har et ønske om å øke oppmerksomheten om psykiske og nevrologiske lidelser. Lundbeck ønsker å engasjere og støtte helsepersonell og andre som jobber for bedre og bredere aksept for pasienter og deres diagnoser, samt å redusere stigma og øke mulighetene for bedre pasientomsorg og behandling. Dette ressurssenteret er laget med mål om å støtte det internasjonale psykiatri- og nevrologinettverket med relevant innhold for læring og kollegial diskusjon.  

Du forlater Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
Informasjonen på dette nettstedet er utelukkende ment for helsepersonell
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country